DĖMESIO!

Informuojame, kad atvykus į VNT medicino centrą bei prieš pradedant teikti sveikatos priežiūros paslaugas būtina užpildyti ir pasirašyti formą "Paciento valios pareiškimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo".
Nuorodos į LR SAM teisės aktus: