Prisirašymas prie mūsų ASPĮ įstaigos

Kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas ar užsienietis turi teisę kreiptis į VNT Medicinos centras pirminėms bei antrinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Jei asmuo draustas privalomuoju sveikatos draudimu, jis gali registruotis prie VNT Medicinos centro ir gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamas (nemokamas) asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu. Asmenys, nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu, moka už apsilankymus pas gydytojus pagal Poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius.

Prisirašyti prie UAB VNT Medicinos centro Jūs galite:

arba

prisirasymas-img-600х420-01

VNT Medicinos centre

atvykus į UAB VNT medicinos centro registratūrą ir užpildžius „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.

Gerbiami pacientai, informuojame apie galimybę prisirašyti prie įstaigos ir gydytojo (apylinkės):

kiekvienas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo gali pats laisvai pasirinkti ne tik bet kurią jam patogiau pasiekiamą ar arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią viešąją arba privačią pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir joje prisirašyti, bet ir gydytoją, jeigu neviršijamas nustatytas gydytojui priskirtų pacientų skaičius.
Jeigu paciento pasirinktoje įstaigoje viršijamas prisirašiusių gyventojų skaičiaus normatyvas, prisirašyti prie pageidaujamo gydytojo (apylinkės) gali nebūti galimybės.