Dėl bendradarbiavimo ir pagalbos vaikui, nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje ir kitų galimų vaiko teisių pažeidimų

1
Pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, vidaus reikalų ministrų įsakymą 2016-07-14 Nr. A1-362/V-936/V-646/1V-495 „Dėl bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo”:

Sveikatos priežiūros darbuotojai ar kiti asmenys, turintys informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą šeimoje, keliantį ar galintį sukelti pavojų jo gerovei, sveikatai ar gyvybei, nedelsdami apie tai informuoja vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau VTAS) arba policiją.

Sveikatos priežiūros įstaigos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, informaciją apie su vaiku gyvenančių tėvų ar atstovų pagal įstatymą sveikatos būklę, be jų sutikimo elektroninėmis ryšio priemonėmis teikia VTAS.

Nėščiosios sveikatos tikrinimo metu įtarus ar nustačius, kad nėščioji galimai patiria smurtą ir yra jaunesnė nei 18 metų, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotas asmuo apie tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja VTAS.

Esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės (pavyzdžiui, vaikas neatvyksta į profilaktinį sveikatos patikrinimą), sveikatos priežiūros įstaigos nedelsiant elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai informuoja VTAS pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos priežiūros įstaigos vietą.

2
VTAS – rūpinasi visais skundais dėl vaiko nepriežiūros (nesvarbu ar jie yra soc. rizikos šeimose).
3
Šeimos ir vaiko gerovės centras – rūpinasi vaikais ir šeimomis, kurios yra soc. rizikoje.
4
Atsakymus, į VTAS ar šeimos gerovės centro užklausas apie vaiko sveikatos priežiūrą, reikia pateikti aiškius, konkrečius spausdintinu tekstu, atsakyti į visus pateiktus klausimus. Nesvarbu, kad vaikas sveikas, reikalinga bet kokia informacija - ar elementari nepriežiūra (nehigieniškai atrodo, ar išsigandęs, keistas ir t.t.). Pastebėti, kas atveda vaiką.
4
Dėl med. pažymų (046A) išdavimo:

Įtėviams pažymą turi pasirašyti ir antspaudą uždėti gydytojų konsultacinė komisija;

globėjams – užtenka ŠG parašo ir antspaudo;

pažymoje būtinai nurodyti ligos kodus (sveiko kodas – Z00); netinka parašyti, kad sveikas ar globoti gali;

Jei vaikui nustatoma, kad jis neugdomas (šešiamečiai), apie tai informuoti švietimo skyrių (tel. 8 46 39 61 41).

Atsakingai žiūrėti dėl atleidimo nuo pamokų. Pasitaiko atvejų, kai vaikas buvo tėvo mušamas, bet jis neidavo į moklyklą, nes mama parūpino atleidimą nuo savo šeimos gydytojo.

Bendros informacijos telefonas į VTAS 846 412283

Nusiųskite tai draugui
Sveiki! Jums tai gali būti įdomu: