APMOKĖJIMO TVARKA

Prisirašiusiems prie UAB ''VNT Medicinos centras" pacientams ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims nemokamai teikiama pirminė odontologinė pagalba.

Pacientai moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas (išskyrus vaikus ir vyresnius asmenys, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą).


Apie dantų protezavimo paslaugų teikimą ir išlaidų kompensavimą

Šiuo metu galioja nustatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto tvarka...


Daugiau
Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, mastas (sudėtis) patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2008 m. Gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-483 "Dėl Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, masto (sudėtie s) patvirtinimo" (Žin.,2008,Nr.62-2361).