VNT medicinos centras

Informacija pacientams

Skubioji pagalba nedarbo metu ir švenčių dienomis

UAB VNT medicinos centre prisirašiusiems pacientams šeimos gydytojo pagalba nedarbo metu ir švenčių dienomis teikiama :
Gyventojams iki 18 metų – VšĮ Klaipėdos Vaikų ligoninė (K. Donelaičio g. 7, Klaipėda, +370 46 484120)
Gyventojams nuo 18 metų -Všį Klaipėdos miesto poliklinika. (Taikos pr. 76, tel. +370 46 343971, +370 46 496758)

Pacientas nėra apdraustas

Jeigu Jūsų būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, už konsultacijas reikės mokėti.

Kritiniais atvejais

Kritiniais atvejais būtina kviesti greitąją medicinos pagalbą (GMP) tel. 112 arba 033.

Į šias paslaugas teikiančius medikus kreipiamasi tik prireikus būtinosios medicinos pagalbos. GMP paslaugos nemokamai teikiamos visiems asmenims, kuriems ji būtina dėl sveikatos būklės – tiek apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, tiek neapsidraudusiems.